Είσοδος
Iot για κτιριακές εγκαταστάσεις

Υπάρχουν λύσεις που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε έξυπνα κτίρια, ώστε να μπορούμε  να δημιουργήσουμε ένα νέο περιβάλλον, που θα είναι περισσότερο ασφαλές, αποδοτικό και ευχάριστο.
Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν να έχουμε καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως π.χ. η εξοικονόμηση ενέργειας και η προληπτική συντήρηση στο σύστημα αυτοματισμού των κτιρίων.