Είσοδος

  Ηλεκτρονικό Σύστημα προώθησης Πωλήσεων για καταστήματα Λιανικής - Retail Store Manager

Το ηλεκτρονικό σύστημα RSM, της CAMCO, είναι μία ολοκληρωμένη  εφαρμογή που
απευθύνεται στα καταστήματα Λιανικής Πώλησης και δίνει την δυνατότητα στον επιχειρηματία,
να προωθήσει τις πωλήσεις στον χώρο του καταστήματος με δυναμικό, αυτόματο και
προσχεδιασμένο τρόπο.   
  

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει τα εργαλεία και τις μεθόδους εκείνες, που είναι ικανές να βοηθήσουν
την επιχείρησή σας ώστε, να προβάλλει τα προϊόντα της  αποτελεσματικά.   Μπορείτε δηλαδή
να προκαλείτε το ενδιαφέρον των πελατών σας, ενημερώνοντας τους  με πολλούς τρόπους, και
να έχετε οργανωμένη δράση προώθησης για τα προϊόντα της επιλογής σας.