Είσοδος

  Ηλεκτρονικό Σύστημα προώθησης Πωλήσεων για καταστήματα Λιανικής - Retail Store Manager

Το ηλεκτρονικό σύστημα RSM, της CAMCO, είναι μία ολοκληρωμένη  εφαρμογή που
απευθύνεται στα καταστήματα Λιανικής Πώλησης και δίνει την δυνατότητα στον επιχειρηματία,
να προωθήσει τις πωλήσεις στον χώρο του καταστήματος με δυναμικό, αυτόματο και
προσχεδιασμένο τρόπο.   
  

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει τα εργαλεία και τις μεθόδους εκείνες, που είναι ικανές να βοηθήσουν
την επιχείρησή σας ώστε, να προβάλλει τα προϊόντα της  αποτελεσματικά.   Μπορείτε δηλαδή
να προκαλείτε το ενδιαφέρον των πελατών σας, ενημερώνοντας τους  με πολλούς τρόπους, και
να έχετε οργανωμένη δράση προώθησης για τα προϊόντα της επιλογής σας. 

Παράλληλα το RSM  σας δίνει πληροφορίες  που αξιολογούν το ενδιαφέρον των πελατών για τα προϊόντα στο
κατάστημά σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε πιο δυναμική την προβολή είτε των νέων προϊόντων είτε των
προϊόντων μόδας.

Το  RSM  μπορεί να διαχειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό του καταστήματος, εύκολα και αποδοτικά, με στόχο
την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του λειτουργικού κόστους του καταστήματος γενικότερα.

Το ηλεκτρονικό σύστημα  RSM  αποτελείται από το πρωτοποριακό λογισμικό RSM και εξειδικευμένο τεχνικό
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

  Το λογισμικό RSM περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διαφορετικών ενοτήτων, που κάθε μια έχει μια συγκεκριμένη
λειτουργία, αλλά όλες μαζί συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά, ώστε  από την ίδια εφαρμογή να έχετε:

  • άμεση ενημέρωση από συνδυασμένες πληροφορίες
  • ταχύτητα στην επιλογή αποφάσεων, με την μέγιστη απόδοση
  • πλήρη έλεγχο και
  • σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους                 ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η ενότητα των μηνυμάτων διαχειρίζεται φωνητικά ηχητικά μηνύματα τα οποία μπορεί να είναι μηνύματα
προώθησης, προσφορές, αναγγελίες, ενημερωτικά.

Ένα μήνυμα μπορεί να είναι καταχωρημένο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες ταυτόχρονα,  ώστε να δίδεται η
δυνατότητα για χρήση του συστήματος σε τουριστικές περιοχές.

VISITORS    (καταμέτρηση πελατών)

Η ενότητα  Visitors  διαχειρίζεται την καταμέτρηση των πελατών στο χώρο του καταστήματος.
Χρησιμοποιώντας  κατάλληλες  ηλεκτρονικές  διατάξεις  (μετρητές)  στις εισόδους του καταστήματος,
η εφαρμογή σας ενημερώνει άμεσα για το πλήθος των παρόντων πελατών.   Η πληροφορία αυτή σας
δίνει την δυνατότητα να  εφαρμόζετε άμεσα στρατηγικές για την προώθηση πωλήσεων με αυτόματο τρόπο.

Τα δεδομένα όλων των μετρήσεων μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου για περαιτέρω επεξεργασία.

CAMERA-NET     (εποπτεία κρίσιμων σημείων στον χώρο)

Η ενότητα αυτή σας επιτρέπει μέσα από την ίδια εφαρμογή,  να  χρησιμοποιείτε κάμερες για την εποπτεία
κάποιων χώρων όπου κινούνται οι πελάτες.

VIDEO

Η ενότητα αυτή σας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστείτε διαφημιστικά Video που  προβάλλονται σε
μόνιτορ που είναι τοποθετημένα σε διάφορους χώρους ή στην βιτρίνα του καταστήματος.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται τα Video δίνοντας  σας την δυνατότητα  να  οργανώσετε το δικό σας διαφημιστικό
πρόγραμμα ροής. Μπορείτε όμως όποτε θέλετε να διακόψετε την ροή και να προβάλετε άμεσα κάποιο Video
για το προϊόν που επιθυμείτε. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

Με την ενότητα  της Μουσικής η εφαρμογή RSM σας επιτρέπει να  διαχειριστείτε κατάλληλα τη μουσική
στον χώρο του καταστήματος. Έτσι  δημιουργείται τόσο στους πελάτες όσο και στο εργαζόμενο προσωπικό
ένα ευχάριστο  περιβάλλον.

Μπορείτε εύκολα να οργανώσετε το μουσικό πρόγραμμα που θα εκτελείται στον χώρο, σε συνεχή ροή.

CONTROL

Από την ενότητα  Control μπορείτε να έχετε άμεσο έλεγχο της λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού του
καταστήματος (φωτιστικά σώματα, θέρμανση, κλιματισμός κ.α.).

Δεδομένου ότι με το RSM μπορείτε να προγραμματίζετε την χρονική διάρκεια λειτουργίας κάθε ηλεκτρικού
κυκλώματος, περιορίζεται η άσκοπη λειτουργία κάθε συσκευής για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Για παράδειγμα  μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο φωτισμού της βιτρίνας, όταν το κατάστημα δεν λειτουργεί,
ώστε να έχετε την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, με τον βέλτιστο φωτισμό σε κάθε χρονική στιγμή.Επικοινωνήστε μαζί μας!