Είσοδος
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ GSM

Με τα συστήματα τηλεχειρισμού που χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM,
μπορείτε να επιτηρείτε και να ελέγχετε πλήρως ολόκληρη την ψυκτική σας εγκατάσταση
απ' όπου και αν βρίσκεστε όλο το 24ωρο.


Παρακολουθείται την θερμοκρασία - υγρασία για κάθε ψυκτικό θάλαμο με ακρίβεια από την
οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου.


Αυτόματη ενημέρωση στο κινητό σας τηλέφωνο για συναγερμό (alarm) όταν:

  • αυξηθεί η θερμοκρασία σε κάποιον απο τους ψυκτικούς θαλάμους πέρα απο το επιθυμητό όριο
  • υπάρχει βλάβη στον συμπιεστή
  • γίνει διακοπή ρεύματος (ΔΕΗ) ή ακόμη και αν υπάρχει απώλεια έστω και μιας εκ των τριών φάσεων. 
  • έχουμε συναγερμό κλοπής ή πυρκαγιάς.  

Δυνατότητα να ζητάτε πληροφορίες , οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε,
στέλνοντας απλά ενα γραπτό μήνυμα SMS, και ενημερώνεστε άμεσα, για την κατάσταση
oλόκληρης της ψυκτικής σας εγκατάστασης.

Καταγραφή των θερμοκρασιών για κάθε ψυκτικό θάλαμο και αποστολή των πληροφοριών
περιοδικά με μορφή excel-file σε προσωπικό υπολογιστή PC για προβολή, φύλαξη ή εκτύπωση.

Όλα τα alarms - συναγερμοί λαμβάνονται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο με γραπτά SMS 
και 
φωνητικά μηνύματα.

Όλες οι λειτουργίες και εντολές γίνονται με γραπτά μηνύματα SMS ή με εντολές DTMF.

Υψηλή ασφάλεια στην επικοινωνία πρόσβασης.

 
Οι συσκευές τηλεμετρίας GSM σας δίνουν τη δυνατότητα να μπορείτε να επιτηρείτε συνεχώς την ψυκτική σας εγκατάσταση για την
καλή της λειτουργία, αλλά και την ασφάλεια της όταν είστε μακριά της.

Παράλληλα έχετε έγκαιρη ενημέρωση όταν υπάρξει πρόβλημα αλλά και δυνατότητα επέμβασης μέσω του κινητού σας τηλεφώνου 
με προκαθορισμένους τρόπους ή διαδικασίες. Έτσι βλάβες και επικίνδυνες καταστάσεις αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό.


Λήψη Alarms

Κάθε συσκευή έχει τη δυνατότητα να στέλνει γραπτά μηνύματα SMS ή να σας καλεί φωνητικά στο κινητό σας τηλέφωνο
για να σας ανακοινώσει την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, μέσω ηχογραφημένων μηνυμάτων.

Όταν αυτό συμβεί, το γραπτό μήνυμα που λαμβάνεται περιέχει συγκεκριμένη περιγραφή του προβλήματος, ενώ όταν έχουμε
επικίνδυνη κατάσταση το φωνητικό μήνυμα που ακολουθεί, είναι πιο άμεσο και αναγκαίο, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας
που πρέπει να γίνει αφύπνιση του παραλήπτη.


Κάθε φορά που θα έχετε έναν συναγερμό - alarm, τα μηνύματα στέλνονται σε μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών. Οι αριθμοί αυτοί
καλούνται, ο ένας μετά τον άλλον και αποδίδεται το ίδιο μήνυμα σ' όλους τους παραλήπτες. Έτσι εκτός από σας, μπορούν να
ενημερώνονται συγχρόνως όποιοι από τους συνεργάτες σας θέλετε ή ακόμη και οικεία σας πρόσωπα.


Στη περίπτωση π.χ. που γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, θα σας ενημερώσει αρχικά με ένα γραπτό μήνυμα και πάλι μόλις το
πρόβλημα αποκατασταθεί, θα ενημερώσει ξανά εσάς και τους συνεργάτες σας.  

   

Ενημέρωση

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή απ' όπου και αν βρίσκεστε να ζητάτε και να παίρνετε πληροφορίες αναλυτικά, για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ολόκληρη η εγκατάσταση ή και κάθε συσκευή ξεχωριστά. Απλά κάνετε την ερώτηση στέλνοντας
ένα πάρα πολύ σύντομο μήνυμα SMS προς τον controller και σας απαντά άμεσα στο κινητό σας μ' ένα άλλο γραπτό μήνυμα.

Έλεγχος μηχανών και συσκευών 

Έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε την λειτουργία μιας συσκευής (ON-OFF) μέσω απλών γραπτών μηνυμάτων. Όταν στέλνετε
ένα SMS για να δώσετε μια εντολή, ο controller την εκτελεί και μας απαντά με ένα άλλο γραπτό μήνυμα σαν επιβεβαίωση εκτέλεσής της.

Υψηλή ασφάλεια πρόσβασης

Η τηλεφωνική επικοινωνία οποιουδήποτε τρίτου με την συσκευή είναι αδύνατη. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται από την λίστα
χρηστών με δικαίωμα πρόσβασης
. Με την λίστα αυτή, ορίζετε σε ποιους θα επιτρέπεται η δυνατότητα να στέλνουν εντολές ή να
ζητούν πληροφορίες.